Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 19 (2011)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 39
 • Pozycja
  Rozwój i modernizacja sektora energetycznego poprzez inwestycje w energetykę rozproszoną
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011) Żołyniak, Tomasz
  W artykule zostały przedstawione możliwości modernizacji sektora energetycznego przy zastosowaniu tzw. energetyki rozproszonej. Celem artykułu jest próba szerszego spojrzenia na sposoby zaspokajania potrzeb energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów i korzyści wynikających z zastosowania energetyki rozproszonej opartej na źródłach odnawialnych. Podjęto także próbę zdefiniowania generacji rozproszonej. Przedstawiono najczęściej stosowane technologie wytwarzania energii na małą skalę. Artykuł wykazuje, że inwestycje w energetykę rozproszoną stanowią słuszny kierunek rozwoju przedsiębiorstw energetycznych zarówno ze względów ekonomicznych, jak i społecznych.
 • Pozycja
  Konwencja z Aarhus a prawna ochrona złóż węgla brunatnego w Polsce
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011) Frączek, Paweł
  Celem opracowania jest przedstawienie uwarunkowań stosowania konwencji z Aarhus w Polsce. Główny nacisk został położony na kwestię referendum dotyczącego złoża węgla brunatnego w pobliżu Legnicy oraz protesty społeczne dotyczące budowy kopalni węgla brunatnego w pobliżu jeziora Gopło. W końcowej części opracowania dokonano oceny stosunku przedstawicieli rządu do tych protestów oraz braku ich wpływu na prowadzoną w kraju politykę energetyczną.
 • Pozycja
  Katastrofy immanentnym elementem bytu przyrodniczego i społecznego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011) Pliszka, Tadeusz
  Opracowanie dotyczy szeroko pojętego otoczenia, w którym obserwuje się zjawiska katastrof przyrodniczych i antropogenicznych. Problem katastrof jest zagadnieniem bardzo złożonym, ale jednocześnie niezbędnym dla zrozumienia rozwoju społeczno-gospodarczego.
 • Pozycja
  Marketing terytorialny a wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011) Kobus, Przemysław; Zrobek, Janusz
  Celem zarządzania przestrzenią jest zrównoważony rozwój terytorium. Orientacja marketingowa ukierunkowana na potrzeby społeczności lokalnej może w znaczącym stopniu wpłynąć na efektywność działań w tym kierunku. W praktyce jednak samorządy nie dysponują odpowiednią wiedzą rynkową, a więc nie są w stanie w pełni wykorzystać możliwości zarządzania marketingowego. Wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju może być w związku z tym utrudnione.