Konwencja z Aarhus a prawna ochrona złóż węgla brunatnego w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Frączek, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie uwarunkowań stosowania konwencji z Aarhus w Polsce. Główny nacisk został położony na kwestię referendum dotyczącego złoża węgla brunatnego w pobliżu Legnicy oraz protesty społeczne dotyczące budowy kopalni węgla brunatnego w pobliżu jeziora Gopło. W końcowej części opracowania dokonano oceny stosunku przedstawicieli rządu do tych protestów oraz braku ich wpływu na prowadzoną w kraju politykę energetyczną.
This paper shows conditions of use Aarhus Convention in Poland. The main attention was put on the referendum about protect of mineral deposit of lignite coal near Legnica and public protest against mine of lignite coal near Gopło’s lake. The end part of this paper asses attitude of Polish government to this protests and no influence to energy policy in our country.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 19 (2011), s. 466–476