Zmiany demograficznych struktur ludności jako determinanty poziomu wydatków konsumpcyjnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Podogrodzka, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W procesie konsumpcji istotne jest ustalenie podmiotu tego procesu. W artykule przedstawiono kilka ich definicji i przeprowadzono analizę poprawności utożsamiania takich pojęć jak gospodarstwo domowe i rodzina. W dalszej części omówiono struktury ludności według płci, wieku i miejsca zamieszkania oraz gospodarstw domowych według liczby osób wchodzących w ich skład dla roku 2009 oraz prognozę dla roku 2030. Starano się również ukazać, jak zmiany tych struktur ludności wpływają na łączną wielkość wydatków konsumpcyjnych w okresie trwania generacji oraz gospodarstw domowych, w zależności od ich składu. Rozważania te mają na celu ocenę, czy zmiany demograficznych struktur ludności wpływają na wielkość produktu krajowego brutto.
In the process of consumption, the one of the most important element is the identification of the subject of this process. In this paper, there are presented some of specific definitions of this problem and also there is carried out the analysis of correctly identification of concepts such as household and family. In the remainder part of this chapter, there are analyzed changes of the population structure by sex, age and place of residence and size of the household. The author tried to show, what kind of effects have the changes of this structures on the range and the quality of consumption demand, and thus on changes of the gross domestic product.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 19 (2011), s. 310–324