Wykształcenie jako czynnik determinujący poziom dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych w regionie podkarpackim

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Kasprzyk, Beata
Wojnar, Jolanta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wykształcenie, umiejętności i talenty stanowią mocno zauważony w teoriach ekonomii atrybut kapitału ludzkiego. Wykształcenie stanowi jeden z istotnych czynników wpływających na dyspersję dochodową gospodarstw domowych. Przeprowadzona analiza (na podstawie próby empirycznej) określiła poziom sytuacji ekonomicznej oraz wykazała grupy jednorodne i niejednorodne dochodowo ze względu na wykształcenie w gospodarstwach domowych na Podkarpaciu.
In theories human capital and education are recognized as main factors of economy. The aim of this paper is quantitative analysis of income inequalities in households. In the article main measures of income distribution are described. The aim of the paper was to investigate how the level of education has influenced on the level of the incomes. The empirical verification of those assumptions was performed using data from households budget surveys for Podkarpacie region in 2008. The results of researches indicate that a rise of education level affects in growth of general level of income and the material situation of the households. The Anova analysis shows, that incomes depend on the education, and education divide households into groups.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 19 (2011), s. 261–271