Katastrofy immanentnym elementem bytu przyrodniczego i społecznego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Pliszka, Tadeusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Opracowanie dotyczy szeroko pojętego otoczenia, w którym obserwuje się zjawiska katastrof przyrodniczych i antropogenicznych. Problem katastrof jest zagadnieniem bardzo złożonym, ale jednocześnie niezbędnym dla zrozumienia rozwoju społeczno-gospodarczego.
The study deals with a widely defined surroundings, where phenomena of natural and anthropogenic catastrophes are observed. The problem of catastrophes is a very complicated issue, however, it is also necessary to understand socio-economic development.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 19 (2011), s. 447–465