Global positions of economic universities

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Obolenska, Tetiana E.
Gzhesyuk, Alina O.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article deals with the essential tendencies of creating and commercialization of educational product in the dimension of marketing and neoliberal development models. Main characteristics of educational product’s demand and supply are identified and it is established connection with the process of creating a new state educational policy during the intensification of the world economy globalization.
W artykule przedstawione zostały istotne tendencje tworzenia i komercjalizacji produktu edukacyjnego w wymiarze marketingu i modeli rozwoju neoliberalnego. Zidentyfikowano główne charakterystyki strony popytowej i podażowej produktu edukacyjnego, a także wskazano na jego powiązania z procesem tworzenia nowej państwowej polityki edukacyjnej w obliczu intensyfikacji globalizacji światowej gospodarki.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 19 (2011), s. 272–281