Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego

Witamy w Repozytorium UR - cyfrowym archiwum rejestrującym dorobek naukowy i dydaktyczny środowiska akademickiego UR.

W repozytorium przechowywane są oraz udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe i dydaktyczne (artykuły, monografie, czasopisma, materiały konferencyjne, raporty, rozprawy doktorskie). Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty, a archiwizowanie publikacji odbywa się samodzielnie przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jeśli jesteś pracownikiem lub doktorantem UR i chcesz dodać własne publikacje ZAREJESTRUJ się w serwisie i postępuj zgodnie z instrukcją. Jeżeli zamierzasz jedynie przeglądać materiały skorzystaj z wyszukiwarki lub indeksu u góry strony, albo przejrzyj zbiory wyszczególnione poniżej.

 

Ostatnio nadesłane materiały

Pozycja
Spójność a rozbieżność przedoperacyjnej diagnozy względem ostatecznego rozpoznania histopatologicznego w leczeniu operacyjnym guzów kanału kręgowego. Analiza retrospektywna wiarygodności wstępnego rozpoznania.
(Uniwersytet Rzeszowski, 2023-12-01) Rakasz, Łukasz
Guzy kręgosłupa stanową 15% do 20% guzów ośrodkowego układu nerwowego. Wysoka śmiertelność i zachorowalność wymagają ustalenia diagnozy wcześniej w celu ustalenia postępowania leczniczego. Diagnostyka obrazowa taka jak MR TK Mielografia, Scyntygrafia, opinia zespołu multidycyplinarnego, ukierunkowywują postępowanie lecznicze. Badanie zostało skonstruowane, w celu ustalenia spójności diagnozy na każdym z etapów leczenia w stosunku do ostatecznego rozpoznania potwierdzonego badaniem histopatologicznym.
Pozycja
Inicjatywy transportowe Trójmorza i ich znaczenie dla Europy Środkowej i Unii Europejskiej
(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-09) Wojtaszak, Andrzej
W artykule przedstawiono projekty inicjatyw dotyczących budowy infrastruktury transportowej krajów Trójmorza (3SI), które wpisują się w rozwój infrastruktury transportowej całej UE. Warto zauważyć zmiany geopolityczne rozgrywane przez główne mocarstwa światowe, określające od nowa strefy wpływów. Na tym tle widoczne są starania państw 3SI, które dążą do zmian kierunku rozwoju infrastruktury transportowej z północy na południe Europy, odchodząc od zimnowojennego układu wschód – zachód. 3SI liczy na dynamiczną transformację i powstanie układu sił, w którym właściwe miejsce zajmą lepsze relacje transatlantyckie, a którego istotnym elementem będzie region Europy Środkowej. Autor przyjmuje podejście instytucjonalne oraz analizę opartą na teorii neorealizmu. Pozwoli to na ocenę roli i znaczenia inicjatyw Trójmorza dla rozwoju państw Europy Środkowej i UE.
Pozycja
Wyboisty szlak elektronicznej demokracji. Internet jako wyzwanie dla koncepcji czwartej władzy
(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-09) Porębski, Leszek
Tekst jest analizą wpływu, jaki na realizację idei czwartej władzy wywarła rewolucja informacyjna. Skokowy wzrost dostępności informacji, związany z ekspansją internetu, zmienił kształt debaty publicznej i hierarchię uczestniczących w niej podmiotów. W efekcie wzrostowi możliwości manipulacji towarzyszy ograniczenie szans na weryfikację wiarygodności informacji i ich źródeł. Taka formuła komunikowania politycznego sprawia, że będąca istotą idei czwartej władzy kontrola władz publicznych jest w realiach rewolucji informacyjnej znacząco utrudniona.
Pozycja
Wybory w obliczu pandemii Covid-19. Przykład wybranych państw Wspólnoty Karaibskiej i Wspólnego Rynku
(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-09) Piękoś, Karol
Jedną z podstaw współczesnych demokracji są wolne wybory. Światowa pandemia wirusa COVID-19 spowodowała, że w wielu państwach powstały liczne trudności związane z organizacją wyborów zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym. Problemy wynikające z ich przeprowadzenia dotyczyły również państw należących do Karaibskiej Wspólnoty i Wspólnego Rynku (CARICOM). Celem podjętych rozważań jest analiza wyborów w Gujanie, Trynidadzie i Tobago oraz Belize, które przeprowadzono w 2020 r., kiedy to świat zmagał się z pandemią COVID-19.
Pozycja
Wypalenie zawodowe jako istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego
(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-09) Pietrek, Grzegorz
Zagrożenia psychospołeczne są coraz częstszym problemem dzisiejszych czasów. Stres zawodowy, oznaki pracoholizmu, czy też obciążenie jakościowe i ilościowe zaobserwować można w każdej organizacji. Występowanie i intensywność zagrożeń psychospołecznych mogą wpływać na ogólny stan zdrowia pracowników oraz ich bezpieczeństwo w miejscu pracy. To w oczywisty sposób będzie mieć przełożenie na cały „organizm”, jakim jest dana organizacja. Oddziaływanie tych zjawisk powodować może wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe, co zdecydowanie nie jest oznaką bezpiecznych warunków pracy. Problem wypalenia zawodowego, niestety, przez długi czas pozostawał w cieniu innych problemów targających organizacje. Celem artykułu jest udowodnienie i potwierdzenie, że wypalenie zawodowe jest istotnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa społecznego. Artykuł w sposób syntetyczny omawia badany obszar, co jest istotne z punktu widzenia całego spektrum zagrożeń społecznych i pozwala na rozwinięcie badań w przyszłości.