Rozwój i modernizacja sektora energetycznego poprzez inwestycje w energetykę rozproszoną

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Żołyniak, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zostały przedstawione możliwości modernizacji sektora energetycznego przy zastosowaniu tzw. energetyki rozproszonej. Celem artykułu jest próba szerszego spojrzenia na sposoby zaspokajania potrzeb energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów i korzyści wynikających z zastosowania energetyki rozproszonej opartej na źródłach odnawialnych. Podjęto także próbę zdefiniowania generacji rozproszonej. Przedstawiono najczęściej stosowane technologie wytwarzania energii na małą skalę. Artykuł wykazuje, że inwestycje w energetykę rozproszoną stanowią słuszny kierunek rozwoju przedsiębiorstw energetycznych zarówno ze względów ekonomicznych, jak i społecznych.
The article presents the possibility of modernizing the energy sector using the concept of distributed energy. The article attempts a broader look at ways of meeting energy needs, with particular emphasis on the costs and benefits of distributed energy from renewable sources. Some problems with the implementation of the solutions has been presented. Article presents also the most commonly used technologies to produce energy on a small scale. Article shows that investments in distributed energy are right direction for the development of energy enterprises.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 19 (2011), s. 477–484