Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego

Witamy w Repozytorium UR - cyfrowym archiwum rejestrującym dorobek naukowy i dydaktyczny środowiska akademickiego UR.

W repozytorium przechowywane są oraz udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe i dydaktyczne (artykuły, monografie, czasopisma, materiały konferencyjne, raporty, rozprawy doktorskie). Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty, a archiwizowanie publikacji odbywa się samodzielnie przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jeśli jesteś pracownikiem lub doktorantem UR i chcesz dodać własne publikacje ZAREJESTRUJ się w serwisie i postępuj zgodnie z instrukcją. Jeżeli zamierzasz jedynie przeglądać materiały skorzystaj z wyszukiwarki lub indeksu u góry strony, albo przejrzyj zbiory wyszczególnione poniżej.

 

Ostatnio nadesłane materiały

Pozycja
Rola państwa w instytucjonalnej transformacji relacji ekonomicznych
(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008-12) Pokatajewa, Olga
W artykule analizowana jest rola państwa w instytucjonalnej transformacji relacji ekonomicznych w gospodarce przejściowej. Uwzględniono zadania państwa w zakresie likwidacji przestarzałych rozwiązań instytucjonalnych, kreacji otoczenia instytucjonalnego sprzyjającego efektywnemu funkcjonowaniu gospodarki rynkowej oraz konieczną zmianę metod regulacji i kontroli.
Pozycja
Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Wybrane aspekty
(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008-12) Onak-Szczepanik, Beata
W artykule przedstawiono wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne związane z innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu regionalnym. Analizę innowacyjności podkarpackich małych i średnich przedsiębiorstw, poprzedzono ukazaniem ogólnego poziomu innowacyjności województwa podkarpackiego na tle pozostałych polskich województw. Wskazano także na najwaŜniejsze dokumenty strategiczne i inicjatywy samorządu województwa podkarpackiego w zakresie poprawy i pobudzania innowacyjności gospodarki regionu oraz jej podmiotów.
Pozycja
Инновационный потенциал Украины в условиях демократического стиля управления
(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008-12) Мерзляк, Анжела
У статті аналізується державна політика України, спрямована на розвиток інноваційного потенціалу національної економіки. Розглядаються теоретичні і правові підстави розвитку іноваційної діяльності. Показано роль інноваційного чинника у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності української економіки.
Pozycja
Information and Communication Technologies for Sustainable Development
(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008-12) Hales, Colin F.
Presently, it is generally agreed on that Information and Communication Technologies (ICTs) are playing a significant role in the lives of people and society. ICTs are seen as mechanisms which provide the basis for the proper functioning of many aspects of modern-day societies and as such these technologies may be considered to be the bearers of economic and social development. The ultimate relationship between ICTs and development is believed to be positive and investment in such technologies should be considered as an important factor for the successful achievement of sustainable development especially at the regional level.
Pozycja
Transfer technologii jako narzędzie realizacji celów Strategii Lizbońskiej w Polsce
(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008-12) Firszt, Dariusz
Realizacja zamierzeń Strategii Lizbońskiej w poszczególnych krajach członkowskich UE wymaga adaptacji jej zapisów do lokalnych uwarunkowań. W przypadku Polski szczególnie istotne jest opracowanie narzędzi wspierania międzynarodowego transferu technologii. Wynika to z niskiego potencjału technologicznego Polski w porównaniu do państw „starej” Unii. Tempo tego procesu w okresie transformacji nie było zadowalające. Można jednak przypuszczać, iż w warunkach integracji nastąpi przyspieszenie w tym obszarze.