Repozytorium UR

DSpace Home

DSpace Repository

Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego

Witamy w Repozytorium UR - cyfrowym archiwum rejestrującym dorobek naukowy i dydaktyczny środowiska akademickiego UR.

W repozytorium przechowywane są oraz udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe i dydaktyczne (artykuły, monografie, czasopisma, materiały konferencyjne, raporty, rozprawy doktorskie). Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty, a archiwizowanie publikacji odbywa się samodzielnie przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jeśli jesteś pracownikiem lub doktoranetm UR i chcesz dodać własne publikacje ZAREJESTRUJ się w serwisie i postępuj zgodnie z instrukcją. Jeśli chcesz przeglądać materiały skorzystaj z wyszukiwarki lub indeksu po prawej stronie, albo przejrzyj zbiory wyszczególnione poniżej.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Karaś, Piotr (Uniwersytet Rzeszowski, 2021-10-26)
  Dysertacja dotyczy analizy stanu wykorzystania platform e-learningowych w szkołach ponadpodstawo wych i przedstawia perspektywy rozwoju. Badania uka zujące aktualną kondycję infrastruktury informatycznej szkół zostały ...
 • Szydlik-Leszczyńska, Agata; Leszczyński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Współczesny proces gospodarowania ma charakter złożony. Wymaga to od decydentów kształtujących politykę gospodarczą doboru adekwatnych oraz zróżnicowanych metod i technik oddziaływania. Trzeba mieć świadomość, iż tworzenie ...
 • Szczepańska-Przekota, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Współcześnie zachodzące zmiany polegające na informatyzacji życia codziennego dotykają każdej jego sfery. W szczególności dotyczy to świata finansów. Jeszcze do niedawna podstawową formą płatności były płatności gotówkowe, ...
 • Garwol, Katarzyna; Stebila, Ján (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Artykuł opisuje sposoby i zakres korzystania przez polskich seniorów z technologii cyfrowych. Starsi ludzie w powszechnej opinii są uznawani za osoby wykluczone cyfrowo, a więc mające trudności z obsługą Internetu oraz ...
 • Nieradka, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Artykuł dotyczy technologii wzbogaconej rzeczywistości (z ang. Extended Reality), zaś jego celem jest zwrócenie uwagi na wybrane kwestie związane z technologią i rozwiązaniami z obszaru wzbogaconej rzeczywistości w kontekście ...

View more