Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego

Witamy w Repozytorium UR - cyfrowym archiwum rejestrującym dorobek naukowy i dydaktyczny środowiska akademickiego UR.

W repozytorium przechowywane są oraz udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe i dydaktyczne (artykuły, monografie, czasopisma, materiały konferencyjne, raporty, rozprawy doktorskie). Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty, a archiwizowanie publikacji odbywa się samodzielnie przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jeśli jesteś pracownikiem lub doktorantem UR i chcesz dodać własne publikacje ZAREJESTRUJ się w serwisie i postępuj zgodnie z instrukcją. Jeżeli zamierzasz jedynie przeglądać materiały skorzystaj z wyszukiwarki lub indeksu u góry strony, albo przejrzyj zbiory wyszczególnione poniżej.

 

Ostatnio nadesłane materiały

Pozycja
Rola zajęć pozaformalnych w rozwijaniu uzdolnień informatycznych uczniów
(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Morańska Danuta
Rozwój gospodarki opartej na wiedzy wiąże się nierozerwalnie z rozwojem branży IT. Co jakiś czas powstają nowe specjalizacje informatyczne takie jak np. architekt danych, analityk danych (data scientist), czy trener robotów programowych, co powoduje dynamiczne zmiany na rynku pracy samej informatyki oraz sektorów bazujących na oprogramowaniu, np. sektory fintech, govtech, gier komputerowych, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Dynamika zmian gospodarczych i społecznych wywołanych wdrażaniem technologii cyfrowych do wszystkich obszarów życia powoduje permanentne zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Jednym z kluczowych zadań edukacji jest więc zapewnienie młodym ludziom warunków do rozwijania uzdolnień informatycznych.
Pozycja
Nauka programowania dla uczniów klas 1–3 – możliwości i ograniczenia
(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Musioł Marcin
Wprowadzenie programowania do obowiązkowych treści kształcenia edukacji informatycznej w klasach początkowych ocenić należy jako znaczącą zmianę jakościową tej edukacji. Niestety, nie podjęto przy tym zakrojonych na szeroką skalę działań mających na celu przygotowanie merytoryczne i metodyczne nauczycieli do realizacji tych treści. Ponad cztery lata praktyki dały tym nauczycielom możliwość nabycia kompetencji nauczania programowania, zwłaszcza w procesie samokształcenia. Inny problem w nauczaniu programowania stanowi poziom rozwoju uczniów tych klas
Pozycja
Nowy model nauczania na kierunku matematyka stosowana zorientowany na kształcenie praktycznych umiejętności informatycznych
(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Mozyrska Dorota; Chmielewski Andrzej
W pracy przedstawiono postępy w realizacji nowego programu studiów na kierunku matematyka stosowana, studia inżynierskie, pierwszego stopnia, kierunek praktyczny, prowadzonego przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej od roku akademickiego 2020/2021. Program kierunku został zmodernizowany i zorientowany na praktyczne zastosowania, od początku studiów, poprzez kształcenie z użyciem języka Python. Wprowadzono do programu studiów szereg przedmiotów programistycznych oraz zastosowano innowacyjne podejście do nauczania przedmiotów matematycznych wraz z dodaniem pracowni specjalistycznych do tych przedmiotów. Nowy model nauczania ma na celu zwiększenie retencji i motywacji studentów zarówno w zakresie poznawania kolejnych narzędzi matematyki i analizy danych, jak i przyszłych sukcesów w pracy zawodowej. Praca zawiera przegląd programu nauczania na wspomnianym kierunku, a także wyniki wstępnej ankiety studentów I semestru wraz z jej analizą.
Pozycja
Metodyczne i społeczne aspekty nauczania zdalnego
(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Piecuch Aleksander
W artykule podjęto próbę analizy wpływu nauczania zdalnego na młodzież uczącą się i studiującą. W obszarze zainteresowań znalazły się komunikacja uczeń/student − nauczyciel/nauczyciel akademicki, kwestie związane z metodyką i organizacją nauczania, technicznymi aspektami kształcenia online oraz psychologicznymi następstwami wprowadzonych obostrzeń sanitarnych.
Pozycja
Serwisy ogłoszeniowe i ich rola
(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Molga Agnieszka; Gumiński Kacper
W pracy przedstawiono, jaką rolę w życiu codziennym odgrywają serwisy ogłoszeniowe oraz jaką pełnią funkcję w handlu internetowym. Przedstawiono wyniki badań, które pokazują, że strony z ogłoszeniami stanowią dziś największą bazę wymiany informacyjnej w kontekście usług i innych potrzeb.