Repozytorium UR

DSpace Home

DSpace Repository

Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego

Witamy w Repozytorium UR - cyfrowym archiwum rejestrującym dorobek naukowy i dydaktyczny środowiska akademickiego UR.

W repozytorium przechowywane są oraz udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe i dydaktyczne (artykuły, monografie, czasopisma, materiały konferencyjne, raporty, rozprawy doktorskie). Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty, a archiwizowanie publikacji odbywa się samodzielnie przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jeśli jesteś pracownikiem lub doktoranetm UR i chcesz dodać własne publikacje ZAREJESTRUJ się w serwisie i postępuj zgodnie z instrukcją. Jeśli chcesz przeglądać materiały skorzystaj z wyszukiwarki lub indeksu po prawej stronie, albo przejrzyj zbiory wyszczególnione poniżej.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Piękoś, Karol; Hadała-Skóra, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Wybory, za pomocą których zbiorowy suweren dokonuje wyboru swoich przedstawicieli, są podstawowym sposobem kreowania składu poszczególnych organów władzy publicznej. W niniejszym artykule autorzy dokonali analizy przebiegu, ...
 • Mamiński, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na zagadnienie dotyczące istoty wolności prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości jej zakazania. Niniejsza praca ukazuje konstytucyjne podstawy wolności prowadzenia działalności ...
 • Lorencka, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Brak stabilności politycznej włoskich rządów, nadmierna fragmentaryzacja i polaryzacja partyjna czy korupcja polityczna charakteryzowały system polityczny Włoch od zjednoczenia państwa w II połowie XIX w. Próbą rozwiązania ...
 • Leszczyńska-Wichmanowska, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Celem artykułu jest usystematyzowanie wiedzy na temat uwarunkowań politycznych, które w 1989 r. przesądziły o przywróceniu Senatu wyposażonego w dość ograniczone uprawnienia. Wywód składa się ze wstępu, dwóch zasadniczych ...
 • Kassner, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Artykuł jest głosem w dyskusji o tożsamości naukowej politologii. Odwołując się do poglądów Charlesa Taylora, autor opowiada się za interpretacyjnym modelem nauki o polityce. Interpretacjoniści utrzymują, że (1) praktyki ...

View more