Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego

Witamy w Repozytorium UR - cyfrowym archiwum rejestrującym dorobek naukowy i dydaktyczny środowiska akademickiego UR.

W repozytorium przechowywane są oraz udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe i dydaktyczne (artykuły, monografie, czasopisma, materiały konferencyjne, raporty, rozprawy doktorskie). Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty, a archiwizowanie publikacji odbywa się samodzielnie przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jeśli jesteś pracownikiem lub doktorantem UR i chcesz dodać własne publikacje ZAREJESTRUJ się w serwisie i postępuj zgodnie z instrukcją. Jeżeli zamierzasz jedynie przeglądać materiały skorzystaj z wyszukiwarki lub indeksu u góry strony, albo przejrzyj zbiory wyszczególnione poniżej.

 

Ostatnio nadesłane materiały

Pozycja
Diagnostyka spektroskopowa guzów niskozróżnicowanych drobnookrągłokomórkowych u dzieci
(Uniwersytet Rzeszowski, 2024-02-29) Łach, Kornelia
Nowotwory u dzieci występują relatywnie rzadko (ok. 1% wszystkich zachorowań na nowotwory), a ich patogeneza i histopatologia jest odmienna w stosunku do nowotworów u ludzi starszych. W Polsce obserwuje się około 1200-1300 zachorowań rocznie na chorobę nowotworową wśród dzieci. Opóźnione rozpoznanie choroby nowotworowej może się wiązać z gorszym rokowaniem, a nawet z zagrożeniem życia. Dlatego tak istotne jest poszukiwanie nowych skutecznych, obiektywnych, tanich oraz szybkich metod diagnostycznych. Spektroskopia w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR) oraz spektroskopia Ramana są fizykochemicznymi, nieinwazyjnymi, czułymi i powtarzalnymi metodami, które dostarczają istotnych informacji na temat zmian w strukturze molekularnej. Uzyskane widmo i jego zmiany mogą zostać potencjalnie wykorzystane do monitorowania przebiegu choroby oraz jako marker prognostyczny do stratyfikacji leczenia onkologicznego. Celem niniejszego badania była próba wykorzystania uzyskanych widm spektroskopowych jako potencjalnego narzędzia diagnostycznego oraz jako markera prognostycznego dla: mięsaka Ewinga (ES) oraz rdzeniaka zarodkowego- medulloblastoma (MB) u dzieci. Na podstawie uzyskanych wyników, potwierdzono przydatność spektroskopii wibracyjnej jako testu diagnostycznego zarówno w MB jak i w ES. Dodatkowo wykazano dużą wartość prognostyczną spektroskopii FTIR w ES.
Pozycja
A Teacher in the Era of the Spread of Artificial Intelligence Applications – Challenges and Difficulties
(The University of Rzeszów Publishing House, 2023-12) Ścieranka, Sandra
The tasks of a modern teacher are definitely different from those they had to perform a decade ago. In the era of various changes taking place, constantly developing, but also accompanying digitization in every sphere of life, the role of the teacher takes on a new meaning – flexibility and openness to changes on their part become necessary. Therefore, teachers face new challenges, roles and skills to expand. The conducted considerations are aimed at showing the impact of digitization both on the daily work of the teacher, the performance of professional functions, as well as his relationship with students. The punchline becomes the need to use artificial intelligence tools, as well as the essence and necessity of media literacy of modern teachers, which is reflected in the entire didactic process carried out among students shaped by digitization and the world of media. Among the others, the aim of the work was to determine attitudes of the educators (on the rating scale) about the presented approach to the work.
Pozycja
Child: “I don’t Understand – We didn’t Learn that in Kindergarten!”
(The University of Rzeszów Publishing House, 2023-12) Hilčenko, Slavoljub; Nikolić, Sanja
By the end of 2022, Serbia transformed its preschool education system, transitioning from a traditional approach to a project-based learning approach. However, if this transformation remains limited to preschool education without coordinated changes in learning at lower (and even higher) grades of elementary school in the next 4–8 year cycle, teachers, children, and their parents will be most affected. We believe that the new project-based approach to learning for children will not provide adequate fundamental and systematic knowledge in many scientific fields, including mathematics methodology (e.g., spatial and temporal relationships, arithmetic, number concept, ratios, fractions, geometry…). The consequences will not only be visible in their further education but also in their inadequate preparation to navigate their environment and understand space, time, relationships, and other mathematical concepts. This is what the educators' survey results are talking. The aim of this paper is to highlight possible problems since the Government of the Republic of Serbia and the Ministry of Education have not suggested a linear reform of these education levels.
Pozycja
Involvement of Young People in Extracurricular Activities in General Education Secondary School – an Opportunity for their Balanced Development
(The University of Rzeszów Publishing House, 2023-12) Tłuczek-Tadla, Ewa
The article addresses important issues related to the daily educational experiences of Polish secondary school students. In the first place it focuses on the general concepts conveyed by the title, such as balanced development, extracurricular activities, and volunteering. The theoretical and exploratory purpose as well as practical and implementation related goals have been formulated. The main research problem was defined as follows: What was secondary school students’ involvement in extracurricular activities in school, in the context of their opportunities for balanced development? The study applied a method of diagnostic assessment, a survey technique and a specially designed questionnaire. The survey was conducted in May and June 2022 among 286 secondary school students in the Podkarpackie Region. Majority of the respondents did not engage in extracurricular activities. The students who were involved in some kind of extracurricular activity most often perceived various gains for themselves. The most popular were volunteering projects organised by the school. The students reported that involvement in extracurricular activities most often allowed them to gain knowledge, develop skills and help other people. The gains perceived by the respondents can contribute to their balanced development.
Pozycja
Innovation in the Context of the Modern Education Model
(The University of Rzeszów Publishing House, 2023-12) Riezanova, Natalia
The phenomenon of innovation and its significance for the modern model of education are subjected to scientific reflection, the semantic transformation of the concept of “innovation” and its modern understanding are analysed. It is noted that “innovation” is closely related to such categories as “new”, “discovery”, “creativity”, and the process of innovation is a challenge to the needs of society. The article defines the content of innovation as a form of objectification of the new, which is assigned the status of a factor of social development, analyses the conditions for successful implementation of innovations and the formation of innovative thinking as a necessary component of modern education. The innovative orientation of thinking is analysed through the prism of social and pedagogical innovation processes and is considered as a property of a modern personality. It is innovative thinking that ensures the success of innovative activities, overcoming stereotypes, openness to learning new things and active use of new, non-standard ways of solving complex problems. As part of the learning process, innovative thinking is carried out at the cognitive and instrumental levels and enables the emergence of an innovative personality as a special quality of a person in the modern world.