Zespół Redakcyjny Repozytorium UR

 

Redaktorzy:

  • mgr Alicja Bułdak
  • mgr Ilona Barć

tel. 17 8721377

  • mgr Grzegorz Dolata (rozprawy doktorskie)

tel. 17 8721362

 

Administrator serwisu:

  • mgr inż. Mariusz Głowacki