Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 34 (2013)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 32
 • Pozycja
  Agrarian Transformations in the Countries of EU: Experience for Ukraine
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Vazhynsky, Fedir Anatoliyovych; Zhovtanetsky, Vsevolod Ivanovych
  The purpose of the article is the study of foreign experience of agricultural economics in the EU and its possible use in Ukraine. Study of foreign experience as in the plan of exposure of general lines, so in the plan of selection of features, dictated by national or regional features, has the defined value for generalization of experience, exposure of tendencies and conformities to law, making of principles and steps of domestic agrarian reform and agrarian policy.
 • Pozycja
  The Convergence of Economic Models of Environment Protection of Ukraine and the European Union
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Obolenska, Tatiana; Leshchenko, Kateryna
  The issues of environmental management are considered in the article, a comparative analysis of the environmental management in Ukraine and Poland is conducted. The authors propose a new model of environmental management in Ukraine in the context of its convergence with the EU.
 • Pozycja
  Innovational Development and its Regulation (International Experience)
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Kolodiychuk, Anatoliy Volodymyrovych
  In the article the characteristics of the state innovation policy related to the use of specific measures aimed at accelerating the development of innovative, as well as the distribution of the role of government and the private sector in these processes are analyzed. On the basis of the analysis the patterns of incentive measures of innovative activity, factors that favor or impede innovative development and state innovation policy components that are used to develop the national innovation system are revealed.
 • Pozycja
  Wpływ polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy rejonu jaworowskiego w obwodzie lwowskim na Ukrainie
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Bis, Jakub
  W artykule analizie poddano wpływ polskich BIZ na rozwój gospodarczy rejonu jaworowskiego w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Praca charakteryzuje sytuację ekonomiczno-społeczną rejonu jaworowskiego oraz działalność Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Jaworów”. Rejon jaworowski posiada jeden z największych potencjałów rozwojowych wśród okręgów przemysłowych obwodu lwowskiego. W porównaniu do roku 1999 liczba bezrobotnych w rejonie spadła z poziomu 6740 do 2210 w roku 2009. Największy udział w strukturze podmiotów gospodarczych mają przedstawiciele handlu hurtowego i detalicznego (20,9%) oraz przemysłu (20,4%). Bilans 6 lat funkcjonowania przedsiębiorstw zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Jaworów”, okazał się być dla rejonu korzystny. W ostatnim roku funkcjonowania preferencji podatkowych liczba utworzonych miejsc pracy wynosiła 4299. Liczba osób bezrobotnych w porównaniu z rokiem 1999 zmniejszyła się ponad dwukrotnie. Średnia płaca wzrosła blisko dwukrotnie i w przedsiębiorstwach SSE wynosiła w roku 2005 około 590 UAH. Wartość kapitału zainwestowanego przez polskie BIZ w rejonie na koniec 2009 roku wynosiła 16,9 mln USD, podczas gdy rok wcześniej była to rekordowa wartość 19,9 mln USD. Inwestycje te zostały ocenione pozytywnie przez przedstawicieli władz lokalnych, którzy wymienili wiele korzyści wynikających z obecności polskiego kapitału na ich terenie: tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost poziomu życia, zmniejszenie zjawiska wyjazdów do pracy za granicą, przyciąganie nowych inwestorów.
 • Pozycja
  Ocena wyników działalności a możliwości wsparcia dla mikro i małych firm w Polsce
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Nesterowicz, Renata
  Mikro i małe firmy stanowią niezmiernie istotny element polskiej gospodarki. Jak podają statystyki GUS – w pierwszym półroczu 2011 roku tempo wzrostu gospodarczego wyniosło 4,3% i było zbliżone do odnotowanego w 2010 roku – 3,8% i relatywnie wysokie na tle innych krajów europejskich. W przeprowadzonej analizie wyników ekonomicznych mikro i małych firm wyliczone indeksy wykazały wartości niższe niż neutralne 100, co oznacza pogarszającą się ich sytuację finansową. Również wyliczone średnie wartości indeksów za lata 2010 i 2011 potwierdzają ten stan, szczególnie w przypadku małych firm. Pocieszający jest jednak fakt, że wiele mikro i małych firm rozwija się przy wykorzystaniu unijnych i krajowych programów pomocowych.