Agrarian Transformations in the Countries of EU: Experience for Ukraine

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Vazhynsky, Fedir Anatoliyovych
Zhovtanetsky, Vsevolod Ivanovych
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The purpose of the article is the study of foreign experience of agricultural economics in the EU and its possible use in Ukraine. Study of foreign experience as in the plan of exposure of general lines, so in the plan of selection of features, dictated by national or regional features, has the defined value for generalization of experience, exposure of tendencies and conformities to law, making of principles and steps of domestic agrarian reform and agrarian policy.
Celem artykułu jest analiza doświadczeń krajów Unii Europejskiej w zakresie transformacji rolnictwa i możliwości ich wykorzystania na Ukrainie. Badanie tych doświadczeń zagranicznych, zarówno w zakresie określenia cech wspólnych, jak i odmiennych, ma pewną wartość dla opracowywania wzorców i trendów, zasad dla narodowej reformy agrarnej i polityki rolnej.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 34 (2013), s. 418–427