Strategie przedsiębiorstw na rynku usług telekomunikacyjnych na przykładzie ST WIST w Łące

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Uchman-Rojek, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W publikacji zaprezentowano rolę i znaczenie Spółdzielni Telekomunikacyjnej na rynku usług teleinformatycznych oraz scharakteryzowano strategię rozwoju firmy WIST nakierowaną na innowacyjność i postęp, co ułatwia odbiorcom z obszarów wiejskich lepszy dostęp do internetu.
In the publication there was presented expectation of society from rural areas for easier access to information. The role and importance of the Cooperative on the teleinformation services market was indicated and the strategy of development of the company WIST directed into innovation and progress was characterized.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 34 (2013), s. 363–371