The Importance of the Operation of Small and Medium-sized Enterprises in Poland in the Context of the Economic Market Turbulence

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Kamba-Kibatshi, Marcel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
There is no doubt in Poland, the activity of small and medium-sized enterprises play a key unprecedented and significant role in economic development. These companies are of fundamental importance not only for the sustainable functioning of the economy, but also allows you to take advantage of the effects of rapid development of future generations. Author of the study by testing advocates, among others, that more than 1.6 million SME operators in Poland, the dominant force of the Polish economy and the source of growth, innovation, employment and social inclusion. Small and medium-sized enterprises are characterized by flexibility and ease of adaptation to market conditions and to respond to market needs. Still the number of newly established enterprises in Poland is very high compared to that on the deaths of firms, as evidenced by the high-potential entrepreneurship Poles. According to data from the Central Statistical Office indicate that companies currently operating in Poland is a place of work for more than six and a half million people. This means that as many as 7 out of 10 workers are employees of the sector of small and medium-sized enterprises. The level of entrepreneurship Poland does not stand out from the rest of Europe. In terms of the number of active enterprises occupy sixth place in the European Union.
Nie ulega wątpliwości, że w Polsce aktywność małych i średnich przedsiębiorstw odgrywa zasadniczą i znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym. Wspomniane przedsiębiorstwa mają fundamentalne znaczenie nie tylko dla zrównoważonego funkcjonowania całej gospodarki, lecz pozwalają również na czerpanie korzyści z efektów dynamicznego rozwoju przez przyszłe pokolenia. Autor opracowania w wyniku przeprowadzenia badań postuluje m.in., że ponad 1,6 mln podmiotów sektora MSP w Polsce, to dominująca siła polskiej gospodarki oraz źródło wzrostu, innowacji, zatrudnienia i integracji społecznej. Małe i średnie przedsiębiorstwa cechują się elastycznością i łatwością dostosowania do sytuacji rynkowej oraz reagowania na potrzeby rynku. Liczba nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce jest wciąż bardzo duża w porównaniu do liczby zlikwidowanych podmiotów, co świadczy choćby o wysokim potencjale przedsiębiorczości Polaków. Według danych z GUS wynika, że firmy działające obecnie w Polsce są miejscem pracy dla ponad 6,5 mln osób. Oznacza to, że aż 7 na 10 pracujących to osoby zatrudnione w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Pod względem poziomu przedsiębiorczości Polska nie odstaje od reszty Europy. Pod względem liczby aktywnych przedsiębiorstw zajmuje ona szóste miejsce w Unii Europejskiej.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 34 (2013), s. 320–338