Współdziałanie gospodarcze jako element strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Ujda-Dyńka, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wyznacznikiem efektywnego funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw jest umiejętność budowania i utrzymywania odpowiednich więzi z otoczeniem, których wyrazem są różnego rodzaju relacje łączące zainteresowane podmioty. W artykule przedstawiono współdziałanie gospodarcze jako strategię umożliwiającą osiąganie przewagi konkurencyjnej przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
Ability to establish and maintain given bonds with environments, which can be realized by various relationships between concerned parties can determine the level of effective activities of enterprises. The article presents the economic cooperation as a strategy for achieving competitive advantage for small and medium-sized enterprises.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 34 (2013), s. 289–300