The Convergence of Economic Models of Environment Protection of Ukraine and the European Union

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Obolenska, Tatiana
Leshchenko, Kateryna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The issues of environmental management are considered in the article, a comparative analysis of the environmental management in Ukraine and Poland is conducted. The authors propose a new model of environmental management in Ukraine in the context of its convergence with the EU.
W artykule rozważaniom poddaje się kwestie zarządzania środowiskowego. Przeprowadzona została porównawcza analiza zarządzania środowiskowego na Ukrainie i w Polsce. Autorzy proponują nowy model zarządzania środowiskowego na Ukrainie w kontekście jej konwergencji z UE.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 34 (2013), s. 409–417