Innovational Development and its Regulation (International Experience)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Kolodiychuk, Anatoliy Volodymyrovych
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
In the article the characteristics of the state innovation policy related to the use of specific measures aimed at accelerating the development of innovative, as well as the distribution of the role of government and the private sector in these processes are analyzed. On the basis of the analysis the patterns of incentive measures of innovative activity, factors that favor or impede innovative development and state innovation policy components that are used to develop the national innovation system are revealed.
W artykule przedstawiono charakterystykę polityki innowacyjnej państwa dotyczącej stosowania szczególnych środków mających na celu przyspieszenie rozwoju innowacyjnego. Na podstawie analizy wzorców działalności innowacyjnej w opracowaniu ukazano czynniki, które sprzyjają lub utrudniają rozwój innowacji i prowadzenie polityki innowacyjnej przez państwo.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 34 (2013), s. 398–408