Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 7 (2005)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 42
 • Pozycja
  Wykształcenie szansą awansu zawodowego osób niepełnosprawnych
  (MITEL, 2005-12) Garbat, Marcin; Paszkowicz, Maria Agnieszka
  W dokumencie tym wykazano wyniki badań nad wpływem edukacji na możliwości promowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wyniki te wskazują na ogólnie niski poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych. Ma to negatywny wpływ na możliwości znalezienia pracy. Osoby niepełnosprawne widzą szanse na poprawę własnej pozycji na rynku pracy dzięki odpowiedniej edukacji. Osoby niepełnosprawne chcą kształcić i być wydajną częścią społeczeństwa. Dlatego powinniśmy starać się ułatwić im to w możliwie szerokim zakresie.
 • Pozycja
  Organizacja pracy kobiet w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych
  (MITEL, 2005-12) Mikuta, Beata
  Celem artykułu było określenie zakresu i kosztu czasu pracy kobiet w gospodarstwie domowym. Wyniki badań pozwalają na scharakteryzowanie modelu organizacji gospodarstw domowych: Pośrednio w gospodarstwie domowym i zachowawczo w wiejskim gospodarstwie domowym. Ponadto, uzasadnione, że zakres i koszt czasu pracy w gospodarstwie domowym zależał od demografii, czynników ekonomicznych i sprzętu gospodarstwa domowego.
 • Pozycja
  Podstawy decyzji zawodowych rolników w dobie polaryzacji struktury gospodarstw
  (MITEL, 2005-12) Bańkowska, Katarzyna
  W artykule przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rolników podczas Mazowieckich dni Rolnictwa w Poświęcinie. Głównym celem badań było przedstawienie poziomu satysfakcji z pracy, motywów i celów ich zawodu. Poza tym wspomniano również o pewnych niezbędnych ulepszeniach, które zdaniem rolników mogą pomóc w osiągnięciu ich celów.
 • Pozycja
  Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolniczych
  (MITEL, 2005-12) Gołębiewska, Barbara; Klepacki, Bogdan
  W dokumencie przedstawiono znaczenie wiedzy dla ustalenia sytuacji gospodarstw gospodarczych. Badania wykazały wpływ edukacji rolników na skutki gospodarcze, produkcyjne, jakie rolnicy otrzymują, oraz na skalę produkcji. Stwierdzono, że ogólnie zaobserwowano gwałtowny wpływ poziomu wykształcenia rolników na ich wyniki gospodarcze.
 • Pozycja
  Autoedukacja wobec globalizacji
  (MITEL, 2005-12) Truszkowska, Joanna
  Każda istota, niezależnie od ich woli, jest wspławiana w procesy globalizacji. Procesy te dotyczą między innymi ich tożsamości, kultury (lokalnej i zewnętrznej), dostępu do informacji lub mobilności. Do pewnego stopnia istota sama może wpływać na to, jak bardzo fakty te będą decydować o ich funkcjonowaniu w społeczeństwie. Jednym z czynników upraszczających ruch w zglobalizowanego świata jest samokształcenie. Szybkość i rozszerzenie zmian sprawiają, że niemożliwe jest przewidzenie dzisiaj wszystkich wyników i niemożliwych do przewidzenia w przyszłości przekształceń. Dlatego wydaje się słuszne, że tylko istoty twórcze i aktywne, które przechodzą proces samokształcenia, będą w stanie nie tylko dostosować się, ale również to, co jest ważniejsze, aby stworzyć własną rzeczywistość. Będą one w stanie uzyskać informacje, przetworzyć je i skutecznie wykorzystać. Samokształcenie nie jest najlepszym i jedynym sposobem na zrealizowanie negatywnych skutków globalizacji, a także na posiadanie zdolności do korzystania z pozytywnych. It tylko stwarza możliwości, sprawia, że ludzie są bardziej aktywni i stymuluje do twórczych działań.