Kapitał intelektualny (wiedza) a kreowanie wizji przedsiębiorstwa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-12
Autorzy
Kaczmarek, Bogusław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Artykuł opisuje istotę „bogactwa organizacyjnego”, istotę i budowanie bloki organizacyjnego kapitału intelektualnego. Przedstawia również wykorzystanie kapitału intelektualnego w kreowaniu wizji przyszłości firmy.
The article describes an essence of “organizational wealth”, the core and building blocks of organizational intellectual capital. It also presents the use of intellectual capital in creation of company’s vision of the future.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 7 (2005), s. 319-329