Organizacja pracy kobiet w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-12
Autorzy
Mikuta, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Celem artykułu było określenie zakresu i kosztu czasu pracy kobiet w gospodarstwie domowym. Wyniki badań pozwalają na scharakteryzowanie modelu organizacji gospodarstw domowych: Pośrednio w gospodarstwie domowym i zachowawczo w wiejskim gospodarstwie domowym. Ponadto, uzasadnione, że zakres i koszt czasu pracy w gospodarstwie domowym zależał od demografii, czynników ekonomicznych i sprzętu gospodarstwa domowego.
The aim of the article was to determine the range and the cost of time of the women household activities. The results of study allow characterising the model of household organisation: indirect in country household and conservative in rural household. Also, founded that the range and the cost of time of the household work depended of demographics, economics factors and of household equipment.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 7 (2005), s. 473-481