Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolniczych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-12
Autorzy
Gołębiewska, Barbara
Klepacki, Bogdan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W dokumencie przedstawiono znaczenie wiedzy dla ustalenia sytuacji gospodarstw gospodarczych. Badania wykazały wpływ edukacji rolników na skutki gospodarcze, produkcyjne, jakie rolnicy otrzymują, oraz na skalę produkcji. Stwierdzono, że ogólnie zaobserwowano gwałtowny wpływ poziomu wykształcenia rolników na ich wyniki gospodarcze.
In the paper an importance of knowledge in establish of economic farms situation has been presented. The research showed results of impact of farmers education on economic, production effects received by farmers and on the scale of production. It was stated that generally was sharply observed impact of farmers education level on theirs economic results.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 7 (2005), s. 457-464