Bezrobocie na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2003 roku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-12
Autorzy
Sobocka-Szczapa, Halina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Artykuł dotyczy społecznych skutków bezrobocia, które są wyjątkowo trudne do wykrycia pokonywać i jednocześnie przynosić negatywne skutki. Analiza objęła okres od 1999 do 2003 roku, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobocia wśród młodych ludzi rozpoczynających pracę zarobkową. Działania podejmowane przez Wojewódzki Urząd Pracy na rzecz ograniczenia bezrobocia i poprawa sytuacji na rynku pracy są również omawiane w publikacji.
The paper relates to social results of unemployment being exceptionally difficult to overcome and at the same time bringing negative results. The analysis covered the period from 1999 to 2003 with special consideration of unemployment among young people beginning their paid work. Actions taken by Provincial Employment Agency aimed at reducing unemployment and improvement of employment market are also discussed in the publication.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 7 (2005), s. 275-283