Zapotrzebowanie na naukę języków obcych wśród uczniów szkół średnich w Rzeszowie jako wyraz poszukiwania swojej szansy rozwojowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-12
Autorzy
Rok, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W artykule wskazano na rolę edukacji w sferze nauki języków obcych dla przyszłego rozwoju gospodarczego i społecznego kraju oraz poprawy konkurencyjności jednostek i całej gospodarki, zwłaszcza w obliczu postępujących procesów integracyjnych. Przedstawiono wyniki badań marketingowych dotyczących postrzegania konieczności uczenia się języków obcych przez młode pokolenie mieszkańców Rzeszowa oraz uwarunkowań dokonywanych w tej sferze wyborów.
The role of education in the sphere of foreign languages learning for future economic and social country development as well as for improvement in individual and whole economy’s competitiveness, especially in the face of progressing integration processes, was indicated in the article. There were presented the results of marketing research concerning the perception of the necessity of foreign languages learning by the young generation of Rzeszów citizens as well as the conditions of choices made in the sphere.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 7 (2005), s. 293-317