Wykształcenie szansą awansu zawodowego osób niepełnosprawnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-12
Autorzy
Garbat, Marcin
Paszkowicz, Maria Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W dokumencie tym wykazano wyniki badań nad wpływem edukacji na możliwości promowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wyniki te wskazują na ogólnie niski poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych. Ma to negatywny wpływ na możliwości znalezienia pracy. Osoby niepełnosprawne widzą szanse na poprawę własnej pozycji na rynku pracy dzięki odpowiedniej edukacji. Osoby niepełnosprawne chcą kształcić i być wydajną częścią społeczeństwa. Dlatego powinniśmy starać się ułatwić im to w możliwie szerokim zakresie.
In this paper the results of trials on the influence of education on possibilities of the handicapped people job promotion were showed. Those results point on generally low level of handicapped education. This negatively has an impact on the possibilities of finding a job. The handicapped people see the chances in improvement of their own position on the job market thanks to the adequate education. The handicapped people want to educate and to be a productive part of the society. Therefore we should try to make it easier for them in possibly broad scope.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 7 (2005), s. 483-490