Podstawy decyzji zawodowych rolników w dobie polaryzacji struktury gospodarstw

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-12
Autorzy
Bańkowska, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rolników podczas Mazowieckich dni Rolnictwa w Poświęcinie. Głównym celem badań było przedstawienie poziomu satysfakcji z pracy, motywów i celów ich zawodu. Poza tym wspomniano również o pewnych niezbędnych ulepszeniach, które zdaniem rolników mogą pomóc w osiągnięciu ich celów.
In the article there are presented results of the questionnaire carried among farmers during Mazowieckie Days of Agriculture in Poświętne. The main purpose of the research was to present the satisfaction level from work, motives and aims of their profession. Besides there were mentioned also some necessary improvements, which in opinion of the farmers can help to achieve their purposes.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 7 (2005), s. 465-471