Diagnozowanie kultury organizacyjnej w procesie zarządzania wiedzą

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-12
Autorzy
Barwacz, Kazimierz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Kultura organizacyjna jest istotnym czynnikiem decydującym o rozpoczęciu idei praktycznego zarządzania wiedzą. Wydanie z elementów IT, a zwłaszcza wartości, jakie wnosi, może być uprowadzane do rozpoczęcia koncepcji zarządzania wiedzą w firmie (tj. właściwej komunikacji, sposobu reagowania i zachowania ludzi w organizacji), jednak niektóre inne elementy mogą stworzyć kilka przeszkód (tj. brak kompetencji lub zaufania). W sprawozdaniu kultury organizacyjne są analizowane i analizowane w aspekcie identyfikacji wspomnianych wyznaczników, w szczególności przeszkód. Przedstawiono również metodologię diagnozowania kultury organizacyjnej.
Organizational culture is the vital determinant of initiating the idea of practical knowledge management. An issuing from it elements, especially the values it brings, can be conducive to starting the conception of knowledge management in a company (i.e. a proper communication, the way the people react and behave in an organization), but some other elements can create a few obstacles (i.e. the lack of competence or trust). In the report, the organizational cultures are examined and analyzed in the aspect of identification of the aforementioned determinants, especially the obstacles. The methodology of diagnosing of the organizational culture was also presented.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 7 (2005), s. 421-433