Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 42
 • Pozycja
  What Can Be Learned from a Biased Expert
  (MITEL, 2005-06) Lawrence, Martin
  In fact, the babysitter very often has to rely on the advice of an expert who is not really her caregiver. In this article presenting the issues of obtaining technical documentation from biased information in the perspective of the principal-agent model. Patterns of questions and probable questions were discussed the responsibility of obtaining from one customer and then two decision makers with non-experts that aim to result from a selection within the game between the parties.
 • Pozycja
  Аналіз стану науково-інноваційної сфери в країнах із ринковою економікою й в Україні
  (MITEL, 2005-06) Дацій, Олександр Іванович
  Kierunki polityki naukowo-technicznej państwa w krajach rozwiniętych to: ustalona. Przeprowadzono analizę porównawczą tendencji rozwoju sfery naukowo-innowacyjnej w krajach rozwiniętych i na Ukrainie. Części wskazano wsparcie strategii innowacyjnej na Ukrainie.
 • Pozycja
  Государственное регулювання інноваційної діяльності в Україні
  (MITEL, 2005-06) Корецький, Микола Христофорович
  Analiza stanowisk aktów ustawodawczych, związanych z normatywnymi i prawne uregulowanie działalności innowacyjnej na Ukrainie. Specyfika opodatkowania działalności innowacyjnej. Poprawa bazy legislacyjnej w zakresie oferowana jest regulacja działalności innowacyjnej. Określana jest rola inwestycji w procesie innowacyjnym oraz sposoby aktywizacji działalności innowacyjnej w Ukraina jest wskazana.
 • Pozycja
  Kapitał intelektualny na Ukrainie: aspekt rachunkowościowy
  (MITEL, 2005-06) Maluga, Natalia; Legenczuk, Siergiej
  Specyfika odzwierciedlenia kapitału intelektualnego w rachunkowości na Ukrainie ma zostały ujawnione w artykule.
 • Pozycja
  Ekonomiczne zachowanie gospodarstw domowych i wzrost ekonomiczny na Ukrainie
  (MITEL, 2005-06) Tkacz, Anatolij
  Badane są charakterystyki zachowań ekonomicznych gospodarstw domowych w warunkach gospodarki przejściowej: dominacja celów krótkookresowych nad długookresowymi; przetrwanie – jako kluczowa strategia zachowań ekonomicznych dominujących podmiotów gospodarczych; działalność w sektorze cienia; naturalizacja stosunków gospodarczych; skupienie się na systemie nieformalnych relacji i standardów. Analizowane są podstawowe zasady polityki gospodarczej państwa: przejrzystość polityki gospodarczej, doskonalenie edukacji biznesowej, rządowe gwarancje realizacji kontraktów.