Wpływ kapitału intelektualnego na sukces przedsiębiorstwa oraz wrażliwość społeczną

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Gabryšowa, Maria
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W warunkach gospodarki opartej na know-how rośnie rola siły intelektualnej. Badania przeprowadzone w czeskich przedsiębiorstwach wskazują na fałszywe podejście menedżerów do pracowników. Z drugiej strony w bardzo udanych firmach zawsze można prześledzić ocenę zarówno klientów, jak i pracowników własnych. Brak zrozumienia prawdziwej wartości człowieka prowadzi do katastrofalnej nierówności. Podobnie wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów, przyszłych menedżerów, dają wiele do myślenia.
In the conditions of economy based on know-how, there grows the role of intellectual power. Research made in Czech enterprises points to false approach of managers towards workers. On the other hand, in very successful companies it is always possible to trace the assessment both of clients and own workers. Lack of understanding of the real value of a man leads to disastrous inequality. Likewise the results of the research made among the students, the prospective managers, give much to think.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 459-465