Государственное регулювання інноваційної діяльності в Україні

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Корецький, Микола Христофорович
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Analiza stanowisk aktów ustawodawczych, związanych z normatywnymi i prawne uregulowanie działalności innowacyjnej na Ukrainie. Specyfika opodatkowania działalności innowacyjnej. Poprawa bazy legislacyjnej w zakresie oferowana jest regulacja działalności innowacyjnej. Określana jest rola inwestycji w procesie innowacyjnym oraz sposoby aktywizacji działalności innowacyjnej w Ukraina jest wskazana.
An analysis of the positions of the legislative acts, connected with the normative and legal regulation of the innovative activity in Ukraine is hold. The peculiarities in taxation of the innovative activity are determined. The improvement of the legislative base on the regulation of the innovative activity is offered. The role of the investments in the innovative process is determined and the ways of the activization of the innovative activity in Ukraine are indicated.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 493-497