Аналіз стану науково-інноваційної сфери в країнах із ринковою економікою й в Україні

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Дацій, Олександр Іванович
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Kierunki polityki naukowo-technicznej państwa w krajach rozwiniętych to: ustalona. Przeprowadzono analizę porównawczą tendencji rozwoju sfery naukowo-innowacyjnej w krajach rozwiniętych i na Ukrainie. Części wskazano wsparcie strategii innowacyjnej na Ukrainie.
The directions of the state scientific and technical policy in the developed countries are determined. A comparative analysis of the tendencies of development of the scientific-innovative sphere in the developed countries and in Ukraine is conducted. The components of support of the innovative strategy in Ukraine are indicated.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 499-505