Ekonomiczne zachowanie gospodarstw domowych i wzrost ekonomiczny na Ukrainie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Tkacz, Anatolij
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Badane są charakterystyki zachowań ekonomicznych gospodarstw domowych w warunkach gospodarki przejściowej: dominacja celów krótkookresowych nad długookresowymi; przetrwanie – jako kluczowa strategia zachowań ekonomicznych dominujących podmiotów gospodarczych; działalność w sektorze cienia; naturalizacja stosunków gospodarczych; skupienie się na systemie nieformalnych relacji i standardów. Analizowane są podstawowe zasady polityki gospodarczej państwa: przejrzystość polityki gospodarczej, doskonalenie edukacji biznesowej, rządowe gwarancje realizacji kontraktów.
Badane są charakterystyki zachowań ekonomicznych gospodarstw domowych w warunkach gospodarki przejściowej: dominacja celów krótkookresowych nad długookresowymi; przetrwanie – jako kluczowa strategia zachowań ekonomicznych dominujących podmiotów gospodarczych; działalność w sektorze cienia; naturalizacja stosunków gospodarczych; skupienie się na systemie nieformalnych relacji i standardów. Analizowane są podstawowe zasady polityki gospodarczej państwa: przejrzystość polityki gospodarczej, doskonalenie edukacji biznesowej, rządowe gwarancje realizacji kontraktów.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 475-484