What Can Be Learned from a Biased Expert

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Lawrence, Martin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
In fact, the babysitter very often has to rely on the advice of an expert who is not really her caregiver. In this article presenting the issues of obtaining technical documentation from biased information in the perspective of the principal-agent model. Patterns of questions and probable questions were discussed the responsibility of obtaining from one customer and then two decision makers with non-experts that aim to result from a selection within the game between the parties.
W rzeczywistości gospodarczej osoba podejmująca decyzje bardzo często musi opierać je na radach eksperta nie ujawniającego swych prawdziwych preferencji. W artykule przedstawiono problematykę uzyskiwania istotnych informacji od stronniczych doradców w perspektywie modelu pryncypał-agent. Omówiono schematy pytań i prawdopodobnych odpowiedzi uzyskiwanych od jednego, a następnie dwóch ekspertów przez decydenta z nie[1]pełną informacją, które mają na celu dokonanie właściwego wyboru w ramach gry toczącej się pomiędzy stronami.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 507-515