Jakość kapitału ludzkiego w społeczeństwie informacyjnym w perspektywie globalnej i lokalnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Leśniak-Moczuk, Krystyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest ocenie perspektyw pracy we współczesnym społeczeństwie globalnym oraz w skali lokalnej. Zwrócono uwagę na znaczenie wiedzy w społeczeństwie informacyjnym.
The article is committed to the evaluation of labour prospects in modern global society and in a local scale. The attention was drawn to the importance of knowledge in the information socjety.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 399-409