Kapitał intelektualny na Ukrainie: aspekt rachunkowościowy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Maluga, Natalia
Legenczuk, Siergiej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Specyfika odzwierciedlenia kapitału intelektualnego w rachunkowości na Ukrainie ma zostały ujawnione w artykule.
The peculiarities of the intellectual capital reflection in accounting in Ukraine have been disclosed in the article.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 485-491