Nierówności społeczne a zagrożenia z nich wynikające

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Pliszka, Tadeusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Nierówności społeczne towarzyszą rozwojowi społecznemu od najdawniejszych czasów. Zawsze pojawiali się ludzie, którzy zarządzali, dystrybuowali i posiadali oraz ci, którzy pracowali. Nierówności społeczne należy uznać za zjawisko naturalne, a także fakt, że ludzie ze swej natury są sobie nierówni. Nierówności mogą i czasami prowadzą do katastrof. Polityka społeczna powinna wykorzystywać nierówności do rozwoju kraju.
Social inequalities have accompanied social development since the oldest time. There have always appeared people who were managing, distributing and possessing and those who were working. Social inequalities should be recognised as a natural phenomenon as well as the fact that people from their nature are unequal to each other. Inequalities can and sometimes do lead to catastrophes. Social policy should make use of inequalities to develop a country.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 449-458