Nierówności społeczne i sprawiedliwość a rozwój kapitału ludzkiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Szałkowski, Adam
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Artykuł przedstawia główne warunki rozwoju kapitału ludzkiego. Znajdują się one w obszarze czynników, które nieustannie stanowią problem, z nierównościami społecznymi. To one decydują o nierównościach ekonomicznych. Ograniczeniu tych nierówności udało się przede wszystkim, ale nie tylko, dokonać redystrybucji dochodu narodowego. Kształtowanie tej redystrybucji sprzyja osiągnięciu sprawiedliwości społecznej. Jednym z głównych kryteriów walidacji sprawiedliwości materialnego społeczeństwa jest rozwój kapitału ludzkiego.
The paper presents main condition of development of human capital. They are in area of factors open continuously of problem, with are social inequalities. They are determine economic inequalities. Limiting of these inequalities succeeded mainly, but not only, by national income redistribution. Shaping of this redistribution help to achieve of social jus[1]tice. One of the main criterion of validation of justice tangible society is human capital development.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 361-376