Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 53
 • Pozycja
  Grupy kapitałowe w gospodarce polskiej
  (MITEL, 2006-12) Szewc-Rogalska, Alina
  W pracy przedstawiono sposoby tworzenia grup kapitałowych w polskiej gospodarce. Wymienione w tytule grupy kapitałowe składają się ze spółek realizujących wspólne przedsięwzięcia i powiązanych kapitałowo. Głównymi środkami tworzenia grupy kapitałowej w Polsce są pozyskiwanie akcji oraz outsourcing kapitałowy.
 • Pozycja
  Duży sukces firmy z małej miejscowości
  (MITEL, 2006-12) Smoleń, Marek
  W badaniu przedstawiono znaczenie strategii marketingowej dla funkcjonowania producent. Zaprezentowano osiągnięcia jednostki w zakresie rozwiązywania problemów rynkowych oraz wpływ obecnej sytuacji gospodarczej na organizację dystrybucji produktów. Podkreślono cechy produktu, które mogą przyczynić się do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Podkreślono, że konsumenci opierają swoje decyzje zakupowe głównie na wysokiej jakości produktu. Badanie zawiera również nowe koncepcje dotyczące reklamy produktu.
 • Pozycja
  Podmiotowość w organizacji – fakt społeczny czy postmodernistyczny postulat?
  (MITEL, 2006-12) Pawnik, Wojciech
  Celem tej analizy jest próba odpowiedzi na pytanie, czy dążenie do samoregulowania, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i grupowym, znajduje odzwierciedlenie w strukturze, charakterze i dominujących formach życia organizacyjnego w Polsce. Te dominujące formy są niewątpliwie nowoczesnymi korporacjami transnarodowymi, legitymizowanymi przez ich niepodważalny sukces gospodarczy. Atrakcyjna pod względem skuteczności perspektywa upowszechniania odpowiada obecnie dominującemu kryterium maksymalnego zysku – lub, aby być bardziej neutralne i poprawne politycznie – maksymalnego zwiększenia korzyści dla klientów. Dlatego, choć ludzie są największym kapitale organizacji, w tej perspektywie nadal są postrzegani jako media generujące zyski, generujące koszty i przychody. Żądanie całościowego postrzegania podmiotów życia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby samorealizacji w organizacjach formacyjnych, jest zaspokajane przez dostępną subiktywizm, choć na przykład pojęcie księgowości zasobów ludzkich zastępuje się pojęciami pomiaru kapitału intelektualnego, i zarządzanie zasobami ludzkimi – zarządzanie kapitału intelektualnego. W procesie społecznym o podmiotowej sekwencji twórczej i strukturalnej determinacji na poziomie organizacji, dominującą jest struktura hierarchiczna zrazelowana symbolicznym kreowaniem rzeczywistości.
 • Pozycja
  Miejsce i rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Polski
  (MITEL, 2006-12) Onak-Szczepanik, Beata
  W artykule przedstawiono charakterystykę sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolę, jaką odgrywa w polskiej gospodarce. To zawiera również główne bariery ograniczające ich działalność i rozwój.
 • Pozycja
  Development of Enterprise’s Business Value in Belarus Region
  (MITEL, 2006-12) Kolesnikova, Irina I.
  The purpose of the study is to analyze the difference between the capitalized cost of the company and the value of the assets that make up the goodwill. In the analysis group of companies, in most cases the difference between the market and the carrying amount of the unit share is negative. Hence, goodwill is also a negative warranty. It is therefore necessary to create an economic, ecological, social-psychological and organizational basis for optimizing the cost of the company and to develop stock exchanges in the Republic. Such measures will support the competitiveness of Belarusian companies, in line with the policy of absorption of the innovative economy.