Nowy etap rozwoju instytucjonalnego w gospodarce transformacyjnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Tkacz, Anatolij
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Analizowany jest współczesny etap reform w gospodarce transformacji, zmiany wektorów i budowy instytucji. Sposoby tworzenia i bardziej efektywnych instytucji rynkowych są zbadane. Podano przykłady uchybień ustalonych reguł formalnych, umów biznesowych, których należy przestrzegać. Analizowana jest rola państwa na wszystkich etapach reformy instytucjonalnej.
A modern stage of reforms is analyzed in the transformation economy, change og vectors og the institutional building. Ways og creation og more effective market institutes are explored. Examples of failure of set formal rules, business contracts to observe are given. A role of state on all stages of institutional reformation is analyzed.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 491-496