Grupy kapitałowe w gospodarce polskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Szewc-Rogalska, Alina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W pracy przedstawiono sposoby tworzenia grup kapitałowych w polskiej gospodarce. Wymienione w tytule grupy kapitałowe składają się ze spółek realizujących wspólne przedsięwzięcia i powiązanych kapitałowo. Głównymi środkami tworzenia grupy kapitałowej w Polsce są pozyskiwanie akcji oraz outsourcing kapitałowy.
The work presents ways how capital groups in polish economy are created. Mentioned in the title capital groups consist of companies realizing joint ventures and being capitally connected one to another. Main means of creating capital group in Poland are stock acquisition and capital outsourcing.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 653-659