Internet jako narzędzie badań marketingowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Hales, Colin F.
Kamiński, Andrzej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Niniejszy artykuł przedstawia sposoby wykorzystania Internetu – a konkretnie WWW jako narzędzia w badaniach marketingowych. Autorzy badają rodzaj informacji, jakie można zgromadzić w plikach logów serwerów WWW. Dokonano również analizy informacji zebranych za pomocą ankiety przeprowadzonej w sieci WWW jako przykładu tradycyjnych badań marketingowych za pośrednictwem tego nowego medium.
This paper outlines the ways in which one can use the Internet – and specifically the WWW as a tool in marketing research. The authors examine the type of information which can be amassed from the log files of web servers. Also an analysis was made of information collected through a questionnaire conducted on the WWW as an example of traditional marketing research through this new medium.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 583-596