Особенности трудовых отношений на малом предприятии

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Фанина, Олга Леонидовна
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W artykule rozważa się specyfikę zatrudnionej siły roboczej oraz problemy zarządzania personelem w małym przedsiębiorstwie.
Соmmоn peculiarities of employed labour and problems of personnel management at the small enterprise are соnsidered in the article.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 567-572