Miejsce i rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Polski

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Onak-Szczepanik, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W artykule przedstawiono charakterystykę sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolę, jaką odgrywa w polskiej gospodarce. To zawiera również główne bariery ograniczające ich działalność i rozwój.
The article presents the characteristics of the sector of small and medium enterprises and the role it plays in the Polish economy. It also contains major barriers limiting their activity and development.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 613-626