Development of Enterprise’s Business Value in Belarus Region

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Kolesnikova, Irina I.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
The purpose of the study is to analyze the difference between the capitalized cost of the company and the value of the assets that make up the goodwill. In the analysis group of companies, in most cases the difference between the market and the carrying amount of the unit share is negative. Hence, goodwill is also a negative warranty. It is therefore necessary to create an economic, ecological, social-psychological and organizational basis for optimizing the cost of the company and to develop stock exchanges in the Republic. Such measures will support the competitiveness of Belarusian companies, in line with the policy of absorption of the innovative economy.
Celem opracowania jest analiza różnicy pomiędzy skapitalizowanym kosztem przedsiębiorstwa a wartością aktywów, która składa się na wartość firmy. W grupie analizowanych przedsiębiorstw w większości przypadków różnica pomiędzy rynkową a bilansową wartością jednostkowego udziału jest ujemna. Stąd, wartość firmy jest także ujemną wartością. W związku z tym konieczne jest tworzenie ekonomicznych, ekologicznych, społeczno-psychologicznych i organizacyjnych podstaw dla optymalizacji kosztu firmy, jak też rozwijanie giełdy papierów wartościowych w Republice. Działania takie będą wspierać wzrost konkurencyjności białoruskich przedsiębiorstw pozostając w zgodzie z polityką chłonności innowacyjnej gospodarki.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 597-612