Kapitał finansowy w przedsiębiorstwach

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Wyszkowska, Zofia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W pracy przedstawiono rolę, strukturę i źródła kapitałów finansowych. Znaczenie i źródła kapitalików zostały przedstawione na podstawie literatury. Strukturę kapitałów przedstawiono w zestawieniach tabel. Dane pochodzą z 47 firm z terenu Kujaw i Pomorza. W pracy wykorzystano sprawozdania finansowe z lat 2002, 2003 i 2004. Analiza danych wykazała, że ​​sytuacja finansowa firm jest korzystna. W strukturze kapitałów przeważają kapitały własne.
This work presents the role, structure and sources of financial capitals. The meaning and the sources of capitals were prezented on the base of literature. The structure of capitals is included in juxtaposition of tables. The data were taken from 47 companies from Kujawy and Pomerania district. The financial reports from years 2002, 2003 and 2004 were used in this work. The analysis of data showed that the companies’ financial situation is favourable. In the structure of capitals equity capitals are predominant.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 557-566