Bezrobocie w Polsce i UE – najważniejszy element polityki zatrudnienia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Ślusarczyk, Bogusław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Najważniejszym wyzwaniem dla polityki zatrudnienia Unii Europejskiej i Polski jest regulacja rynku pracy, a przede wszystkim ograniczenie skali bezrobocia. Realizacja zadania polega na wykorzystaniu funduszy strukturalnych m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego. Polityka w Polsce powinna skutkować ograniczeniem bezrobocia do 2010 roku w skali ok. 2-3%.
The most important challenge for European Union and Poland employment policy is regulation of labour market and, above all, limiting the unemployment scale. Fulfilment of the task consists in using structural funds, among others European Social Fund. The policy in Poland should result in limiting unemployment till 2010 year in a scale of about 2–3%.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 483-490