Repozytorium UR

Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(19)2017

DSpace Repository

Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(19)2017

 

Recent Submissions

 • Gomółka, Zbigniew; Twaróg, Bogusław; Kwiatkowski, Bogdan; Żesławska, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wirtualizacją obiektów w pasywnej wizualizacji stereoskopowej. Wykorzystując środowisko Unity3D oraz platformę programistyczną C#, zrealizowano aplikację do pasywnej projekcji ...
 • Zacniewski, Artur (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The article presents the stages of building Web-based API as a tool for teaching selected concepts of image processing server and shows a structure allowing for its implementation. During the implementation open source ...
 • Krawiec, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Przedstawiono praktyczne aspekty programowania w języku Java. Zbadano możliwości zwiększenia wydajności programu w Javie w obrębie zarządzania zasobami. Przeprowadzono pomiary czasu wykonania programu dla operacji ...
 • Biel, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Artykuł jest próbą omówienia interpretacji pojęciowej dotyczącej nowych mediów w kontekście pedagogicznym, która odnosi się do uczniów, nauczycieli oraz społeczeństwa teleinformatycznego – grup, które zazwyczaj są odbiorcami ...
 • Morańska, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Społeczeństwo informacyjne wymaga kształtowania kompetencji, które zapewnią sprawne funkcjonowanie w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości stanowiącej synergię świata rzeczywistego i wirtualnego. Jedną z nich jest ...
 • Ordon, Urszula; Sołtysiak, Wioletta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule dokonano próby zaakcentowania ważności mediów społecznościowych jako instrumentu w komunikacji interpersonalnej przyjaznego uczestnikom kształcenia w szkole wyższej realizującej e-learningowy model. W tym celu ...
 • Topol, Paweł; Kołodziejczak, Barbara; Roszak, Magdalena; Dutkiewicz, Aldona; Zych, Jan; Januszewski, Michał; Bręborowicz, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule „Aspekty edukacyjne wirtualnych światów. Aplikacja Second Life” uczestnicy spotkań SEA-Poznań omówili pokrótce funkcjonalność edukacyjną światów wirtualnych na przykładzie Second Life (SL) z perspektywy użytkownika, ...
 • Czerski, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule zaprezentowana została tematyka narzędzi informatycznych, które mogą wspomagać naukowców w ich codziennej pracy badawczej i edytorskiej. Wielu pracowników naukowych korzysta z różnych nowoczesnych narzędzi, ...
 • Betlej, Alina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Celem artykułu jest próba identyfikacji procesu społecznej konstrukcji wiedzy w cyberprzestrzeni i oceny jego implikacji dla rozwoju technologicznie zapośredniczonego społeczeństwa. W prowadzonej przez autora analizie ...
 • Batorowska, Hanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule odwołano się do wyników badań przeprowadzonych wśród studentów na temat postrzeganej przez nich własnej skuteczności w zakresie indywidualnego zarządzania informacją oraz przedstawiono ich rzeczywiste kompetencje ...
 • Kostiuk, Tetiana; Olali, Nataliia; Martynenkov, Vadym; Kostiuk, Serhii (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  This article provides a system analysis of trends in the IT field of the global computer industry that changed the socio-economic conditions of everyday living. In particular, we describe such innovative software as Deductor ...
 • Łosiak-Pilch, Julia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Dynamiczny rozwój i upowszechnienie aplikacji mobilnych stwarza możliwości uruchomienia nowej formy działań edukacyjnych wspierających zdrowie. Celem artykułu jest przeanalizowanie aplikacji, które mogą wpierać zachowanie ...
 • Zadarko-Domaradzka, Maria; Zadarko, Emilian (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Artykuł przybliża zagadnienie wykorzystania różnych kanałów i technik komunikacyjnych w edukacji zdrowotnej współczesnego społeczeństwa. Pokazuje walory i bariery edukacyjne tzw. nowych mediów, w tym m.in. mediów ...
 • Medvedev, Yury; Eropov, Ilya (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  There is an analyses of problems caused by a prospect of computer-based education development on a basis of personal-activity approach of children with disabilities in the article. A correlation between general and computer ...
 • Orłowska, Małgorzata; Khyzhna, Olga; Błeszyński, Jacek J. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Internet zawłaszczył czas współczesnego człowieka i stał się wyznacznikiem postępu. W przypadku dzieci i młodzieży istotne jest, w jaki sposób korzystają oni z internetu oraz ile czasu mu poświęcają w ciągu dnia.
 • Hetmańczyk, Hewilia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w sieci to jedno z ważniejszych wyzwań współczesnego świata XXI w., tym bardziej że dostęp do internetu nie ogranicza się tylko i wyłącznie do komputera stacjonarnego, ale dotyczy również ...
 • Potoczna, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W XXI w. media stanowią nieodłączny element wielu dziedzin życia, towarzysząc człowiekowi w codziennych czynnościach. Również w edukacji zajmują one szczególne miejsce jako innowacyjne i atrakcyjne środki dydaktyczne. ...
 • Piątek, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Wyzwaniem współczesnej szkoły jest edukacja dla przyszłości, odchodzenie od tradycyjnych metod nauczania. Jednak przeszkodę mogą stanowić relacje nauczyciel–uczeń wynikające z pokoleniowej różnicy w myśleniu. Uczniów ...
 • Hilčenko, Slavoljub; Jakovljević, Nebojša (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  ICT in educational process crashes classic theory of psychological development of the child. According to them, the process of adopting of new concepts (thought process) in pre-school institutes ranges from perception of ...
 • Nizioł, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Z marketingowego punktu widzenia turysta poszukuje korzyści. Jedną z takich korzyści jest informacja. Dostarczeniu tej korzyści ma służyć – i służy – informacja turystyczna, a właściwie jej system. Celem niniejszego artykułu ...

View more