Aplikacje mobilne w promocji i edukacji zdrowotnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Łosiak-Pilch, Julia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Dynamiczny rozwój i upowszechnienie aplikacji mobilnych stwarza możliwości uruchomienia nowej formy działań edukacyjnych wspierających zdrowie. Celem artykułu jest przeanalizowanie aplikacji, które mogą wpierać zachowanie i utrzymanie zdrowia.
Dynamic development and growing popularity of mobile applications creates an opportunity to introduce a new form of actions aimed at health promoting behaviors. Aim of the article is providing an overview of current social media and mobile apps aimed at health promotion.
Opis
Słowa kluczowe
aplikacje mobilne , smartfony , media społecznościowe , promocja i edukacja zdrowotna , mobile apps , smartphone , social media , health promotion , educational health
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(19)/2017, s. 273–278