Wirtualizacja obiektów w pasywnej wizualizacji stereoskopowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Gomółka, Zbigniew
Twaróg, Bogusław
Kwiatkowski, Bogdan
Żesławska, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wirtualizacją obiektów w pasywnej wizualizacji stereoskopowej. Wykorzystując środowisko Unity3D oraz platformę programistyczną C#, zrealizowano aplikację do pasywnej projekcji stereoskopowej. Przedstawiono zagadnienia związane ze stereoskopową projekcją 3D oraz etapy realizacji obrazu 3D.
The article presents issues related to virtualization of objects in passive stereoscopic visualization. Using the Unity3D environment and the C# programming platform, the application has been implemented for passive stereoscopic projection. The issues related to stereoscopic 3D projection and stages of 3D image presentation are presented.
Opis
Słowa kluczowe
technologia 3D , aktywny i pasywny system projekcji stereoskopowej , Unity3D , wirtualizacja obiektów , 3D technology , active and passive stereoscopic projection system , virtualization objects , computer generated images , stereoscopic 3D
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(19)/2017, s. 305–311