Media społecznościowe w e-learningu akademickim

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Ordon, Urszula
Sołtysiak, Wioletta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule dokonano próby zaakcentowania ważności mediów społecznościowych jako instrumentu w komunikacji interpersonalnej przyjaznego uczestnikom kształcenia w szkole wyższej realizującej e-learningowy model. W tym celu odwołano się do badań przeprowadzonych wśród studentów uczelni ekonomicznych.
The article is an attempt to stress importance of social media as an instrument in interpersonal communication, friendly for participants of the education process at a university implementing an e-learning education model. For this purpose, a reference was made to research carried out among students of economic universities.
Opis
Słowa kluczowe
e-learning , kształcenie , social media , education
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(19)/2017, s. 217–221