Praktyczne aspekty programowania w Javie – wydajność programu w zakresie automatycznego zarządzania zasobami

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Krawiec, Jerzy
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedstawiono praktyczne aspekty programowania w języku Java. Zbadano możliwości zwiększenia wydajności programu w Javie w obrębie zarządzania zasobami. Przeprowadzono pomiary czasu wykonania programu dla operacji strumieniowych w zakresie odczytu i zapisu pliku z zastosowaniem zwykłej techniki zamykania pliku (instrukcja try) oraz automatycznego zarządzania zasobami (try-with-resources). Wykazano, że właściwie zapisany kod programu ma duży wpływ na wydajność programu Javy. Odpowiednia konstrukcja kodu Javy może znacznie skrócić czas wykonywania programu Javy.
The article discusses some aspects of the efficiency of programming in Java. Performance testing of Java code related to automatic resource management were conducted. The measurements of the runtime of the program for operation in the field of streaming read and write the file using the try and a try-with-resources. The research has shown that a properly written program code has a large impact on the efficiency of a Java program. The proper design of Java code can significantly shorten the runtime of the Java program.
Opis
Słowa kluczowe
programowanie , Java , strumień , wydajność kodu , zarządzanie zasobami , programming , stream , code efficiency , resource management
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(19)/2017, s. 288–296